Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Mariusz Ruszel

Scopus ID: 57193388083
ORCID: 0000-0003-1546-6754
http://orcid.org/0000-0003-1546-6754
Research ID: I-4468-2014
Nauka Polska ID: 244132
PBN ID: 3948898

2023:

Nyga-Łukaszewska H., Ruszel M., Szpor A., Energy transition - the example of Poland [in:] Palgrave Studies in Energy Transition. The Palgrave Handbook of Zero Carbon Energy Systems and Energy Transitions", Palgrave Macmillan 2023, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-74380-2_14-1
Ruszel M., Kierunek rozwoju polityki energetycznej w ramach wspólnego rynku energii Unii Europejskiej [w:] Integracja europejska. Uwarunkowania, istota i następstwa, red. K. Wojtaszczyk, T. Wallas, P. Stawarz, Warszawa 2023, s. 327-342.
Bałamut A., Ruszel M., Evolution of the definition of energy security and local component (clusters) in the theoretical perspective, "Energy Policy Studies" no. 2 (13) / 2023, s. 3-13.

2022:

Ruszel M., The development of global LNG exports, in: ed. K. Liutho, The Future of Energy Consumption, Security and Natural Gas. LNG in the Baltic Sea regionPalgrave Macmillan 2022, p. 1-20. https://www.palgrave.com/gp/book/9783030803667#aboutBook  [wg MNiSW 80 pkt].
Ruszel M., The importance of natural gas in the energy policies of Poland and Hungary - a comparative analysis, [in:] Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness, ed. M.Ruszel, A.Witkowska, Ignacy Lukasiewicz Institute for Energy Policy, Rzeszów 2022, p. 45-56. https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2021/07/Ebook-Polish-Hungarian-Cooperation-for-Energy-Security-in-the-context-of-Energy-Transition-and-Economy-Competitiveness.pdf?fbclid=IwAR0JUws_YWSJexyWKyzbH857XPs8XfklF2ul6ow38q6rgvlqfAM8lRk4pEE
Ruszel M., Strategia wodorowa Unii Europejskiej w kontekście nowych wyzwań dla bezpieczeństwa energetycznego, "Analizy Międzynarodowe" nr 1(3)2022, s. 7-14. https://www.ecpp.org.pl/wp-content/uploads/2022/07/analizy-miedzynarodowe_132022_web.pdf
Ruszel M., Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście współczesnych wyzwań wywołanych wojną w Ukrainie w 2022 roku [w:] Bezpieczeństwo energetyczne - wybrane zagadnienia, red. A. Wiącek, M. Ruszel, J. Stec-Rusiecka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022, s. 11-20. https://oficyna.prz.edu.pl/fcp/xGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUQ1EUWRuHQwFDBoIVURNWHVBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/18/public/otwarty-dostep/2022/00-skn-eurointegr-internet.pdf
Ruszel M., Bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność w ramach transformacji energetycznej Polski w kontekście unijnych aspiracji polityki energetyczno-klimatycznej - dokąd zmierzamy? [w:] W drodze do bezpiecznej i czystej energii, czyli jak napisać rynek na nowo. 25 lat regulacji rynków energii w Polsce, red. R. Gawin, Urząd Regulacji Energetyki, 2022, s. 17-24. https://www.ure.gov.pl/download/9/12903/25latregulacjirynkowenergiiwPolsce-publikacjajubileuszowa.pdf
Ruszel M., What can the modern generation learn from Ignacy Łukasiewicz, "Energy Policy Studies" no. 1(9)/2022, p. 85-92. https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2017/09/History-of-energy_EPS_Special-edition-of-the-journal-No.-19-2022.pdf

2021:

Soboń A., Słyś D., Ruszel M., Wiącek A., Prospects for the use of hydrogen in the armed forces, "Energies" 2021, 14(21), 7089; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7089 [wg MNiSW 140 pkt].
• Gryz J., Król K., Witkowska A., Ruszel M., Mobile Nuclear-Hydrogen Synergy in NATO Operations. "Energies". 2021; 14(23):7955. https://doi.org/10.3390/en14237955 [wg MNiSW 140 pkt]. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/23/7955/pdf
Ruszel M., Masłoń A., Ogarek P., Analysis of biogas from sewage sludge digestion in terms of diversification in the natural gas production structure in Poland, "Desalination and Water Treatment" vol. 232, August 2021, pp. 298-307 [wg MNiSW 100 pkt].
Zimon D., Jurgilewicz M., Ruszel M., Influence of implementation of the ISO 50001 requirements on performance of SSCM, "International Journal for Quality Research" 2021, 15(3), s. 713-726 [wg MNiSW 100 pkt].
Franaszek P., Grata P., Kozicka-Kołaczkowska A., Ruszel M., Zamoyski G., Ignacy Łukasiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2021, https://piw.pl/pl/ignacy-lukasiewicz [wg MNiSW 80 pkt].


2020:

Artykuły:

• Ruszel M., The significance of the Baltic Sea Region for natural gas supplies to the V4 countries, „Energy Policy”, Volume 146, November 2020, 111786, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421520305061?dgcid=author
[wg MNiSW: 140 pkt]

• Ruszel M., Reginia-Zacharski J., Polskie interesy w ramach polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej [w:] Racja Stanu Polski w Unii Europejskiej, red. S. Domaradzki, V. Zheltovskyy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2020, s. 135-146.
• Leszczyński P., Ogarek P., Zwolenik P., Ruszel M., Strategiczne aspekty współpracy energetycznej Azerbejdżanu z Turcją, "Studia Wschodnioeuropejskie" nr 13/2020, s. 155-171.
• Ogarek P., Ruszel M., Węgrzyn P., Wpływ relacji politycznych Azerbejdżanu z Unią Europejską na bezpieczeństwo energetyczne, "Studia Wschodnioeuropejskie" nr 12/2020, s. 23-35.
• Ruszel M., Wiącek A., Rola wodoru w procesie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz budowania konkurencyjności gospodarczej - analiza strategii Norwegii i Niemiec [w:] Transformacja energetyczna - pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a konkurencyjnością gospodarki, red. A. Kucharska, J. Prugar, M. Ruszel, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020. https://oficyna.prz.edu.pl/nowosci-wydawnicze

Monografie:

• Ruszel M., Kucharska A., Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu ziemnego do państw Grupy Wyszehradzkiej - wyzwania i perspektywy rozwoju,
Prace Instytutu Europy Środkowej nr 3/2020, Instytut Europy Środkowej, 2020, (ISBN: 978-83-66413-14-6), https://ies.lublin.pl/pub/publikacje/prace/ies-prace-3-3-2020.pdf

Prace zbiorowe pod redakcją:

• Transformacja energetyczna - pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a konkurencyjnością gospodarki, red. A. Kucharska, J. Prugar, M. Ruszel, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020.

2019:

Monografia (wieloautorska):

P. Franaszek, P. Grata, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski, A Prometheus on a Human Scale – Ignacy Łukasiewicz, Peter Lang, Berlin 2019, https://www.peterlang.com/abstract/title/66373?rskey=9wF44S&result=1

Artykuły:

• Ruszel M., Natural gas supplies as an instrument of geopolitical conflict between the Russian Federation and Ukraine, "Polityka energetyczna - Energy Policy Journal" no. 2(22)/2019, p. 33-46, https://epj.min-pan.krakow.pl/pdf-109796-40509?filename=Natural%20gas%20supplies%20as.pdf
• Ruszel M., Interesy a współpraca w ramach polityki energetycznej - ujęcie teoretyczne na przykładzie relacji Polski i Niemiec [w:] Unia Europejska w badaniach interdyscyplinarnych, red. M. Potkańska, L. Wojnicz, D. Rdzanek, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2019, s. 115-126.
• Biały R., Janusz P., Łaciak M., Olkuski T., Ruszel M., Szurlej A., The role of LNG supplies in balancing natural gas demand in EU countries, E3S Web of Conferences 108, 02014 (2019), https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/34/e3sconf_ef18_02014.pdf 
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/34/e3sconf_ef18_02014/e3sconf_ef18_02014.html

Prace zbiorowe pod redakcją:

 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Uwarunkowania – wyzwania – innowacje, red. M. Ruszel, S. Podmiotko, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2019, http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2019/10/Bezpiecze%C5%84stwo-energetyczne-Polski-i-Europy-.pdf

2018:

Redakcja naukowa:

Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje - wyzwania - interesy, red. J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel, PWN, Warszawa 2018. https://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-energetyczne,735471912,p.html 

Artykuły:

• Ruszel M., Znaczenie gazociągu Nord Stream 2 dla polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec, "Sprawy Międzynarodowe" nr 4/2018, s. 77-92, http://isppan.waw.pl/wp-content/uploads/2019/07/RUSZEL-SM-4-2018.pdf• Ruszel M., Wyzwania i perspektywy rozwoju bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Unii Europejskiej, red. Z. Czachór, T. G. Grosse, W. Paruch, Integracja europejska. Polska perspektywa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, s. 417-434.
Ruszel M., NATO and energy security in European Union, [w:] A Transatlantic or European Perspective of World Affairs: NATO and the European Union Towards Problems of International Security in the 21st Century, red. A. Podraza, Biblioteca Benjamin Franklin, Spain 2018, s. 169-182, https://www.researchgate.net/publication/326655261_NATO_and_Energy_Security_in_the_European_Union?_sg=pPrAQxMW7hst66_1c9LbNlKOL4c_E__tbBKIlq8r8TQnHATL0QXJsDG1ldKW8nVIj1uCvryIJ1VSPaexP2R7iTyDfa4ONctvWoS6IpHO.KcK8ZtPZOIS6kcla2SJz_wTVcyzSp3MhMew1pNn38-rxNWGxZ3Hf76irxfNrMGoWCY3OPEM5oE64TRbVtllICg
Ruszel M., Republika Federalna Niemiec wobec polityki energetycznej Unii Europejskiej, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje - wyzwania - interesy, red. J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel, PWN, Warszawa 2018. https://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-energetyczne,735471912,p.html
Ruszel M., Wyzwania i perspektywy rozwoju bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do UE, [w]: Debata o przyszłości Unii Europejskiej, red. T. G. Grosse, W. Paruch, Z. Czachór, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018.
Ruszel M., Interesy a współpraca w ramach polityki energetycznej - ujęcie teoretyczne na przykładzie Polski i Niemiec (recenzje).
Biały R., Janusz P., Ruszel M., Szurlej A., Znaczenie dostaw LNG w zbilansowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny krajów UE, "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN", nr 102/2018, s. 231–244, https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/16-zn-17-bialy-i-inni.pdf

Recenzja naukowa książki:
Ruszel M., Book Review Energy Relations in the Euro-Mediterranean: A Political Economy Perspective, by S. Tagliapietra, Palgrave Macmillan, 2017, Journal of Common Market Studies, vol. 56, issue 6, September 2018, p. 1487-1488

2017:

Redakcja naukowa:
Energy Policy Transition - The Perspective of Different States, red. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów 2017, http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2015/09/Energy-Policy-Transition-The-Perspective-of-Different-States-ebook.pdf

Artykuły:
• Prontera A., Ruszel M, Energy Security in the Eastern Mediterranean, "Middle East Policy", volume XXIV, no. 3 (Fall 2017), s. 145-162, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mepo.12296/pdf
• Ruszel M., Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski - stan obecny i perspektywa do 2025 r., "Polityka energetyczna" zeszyt 1, tom 20 / 2017, s. 5-22, https://www.min-pan.krakow.pl/pliki/Wydawnictwa/PE_2017_1/01-ruszel.pdf
• Ruszel M., Strategia polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec, "Sprawy Międzynarodowe" nr 2/2017, s. 82-96, http://www.pism.pl/files/?id_plik=23626
• Ruszel M., Energy security different perspectives - Germany and Poland, [w:] Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration, red. W. Preismeier-Tkocz, Nomos, Berlin 2017.
• Ruszel M., Strategic Goals of Energy Security Policy of the Federal Republic of Germany, "Politeja" nr 5(50), 2017, s. 113-130, http://akademicka.pl/ebooks/free/65fb14b9fa5ee793233f0d9c6bb209b2.pdf
• Ruszel M., Dyplomacja klimatyczna instrumentem polityki energetycznej RFN, "Studia Politica Germanica" nr 2/2017, s. 83-97.

• Ruszel M., Rola surowców energetycznych w procesie produkcji energii elektrycznej w UE do 2050, "Polityka energetyczna - Energy Policy Journal", tom 20, zeszyt 3, 2017, s. 5-16, https://meeri.eu/pliki/Wydawnictwa/PE_2017_3/01-PE-04-Ruszel.pdf  
• Kaim-Albers N., Ruszel M., Energy Policy Transition - perspective of Germany, [w:] Energy Policy Transition - The Perspective of Different States, red. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszow 2017, s. 117-134, http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2015/09/Energy-Policy-Transition-The-Perspective-of-Different-States-ebook.pdf
• Młynarski T., Szurlej A., Ruszel M., The concept of energy transition, [w:] Energy Policy Transition - The Perspective of Different States, red. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszow 2017, s. 28-37, http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2015/09/Energy-Policy-Transition-The-Perspective-of-Different-States-ebook.pdf
• Szurlej A., Ruszel M., Electromobility as a new segment of the economy, [w:] Energy Policy Transition - The Perspective of Different States, red. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszow 2017, 38-50, http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2015/09/Energy-Policy-Transition-The-Perspective-of-Different-States-ebook.pdf

2016:
Monografia:

Ruszel M., Polski wpływ na kształtowanie polityki energetycznej UE 2004-2015, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, http://www.ksiegarnia.difin.pl/politologia-socjologia/25/polski-wplyw-na-ksztaltowanie-polityki-energetycznej-ue-2004-2015/2723

Artykuły:
• Ruszel M., Paradygmat bezpieczeństwa energetycznego, [w:] Zarys teorii bezpieczeństwa państwa, red. J. Gryz, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

• Ruszel M., Polityczne i ekonomiczne znaczenie integracji energetycznej pomiędzy Norwegią a Niemcami, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka", red. B. Molo, nr 1 (XXII), styczeń-marzec, Kraków 2016, s. 67-78, btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2016-nr1.pdf
• Ruszel M., The political importance of energy cooperation between Germany and Denmark on the European Union energy market, E3S Web of Conferences SEED 00135 (2016), http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00135.pdf

• Gędek S., Ruszel M., Ocena bezpieczeństwa ekonomicznego polskiego sektora ropy naftowej - stan i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN", nr 95, Kraków 2016, s. 265-274, https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN95/gedek-ruszel.pdf
• Ruszel M., Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Bałtyckiego [w:] V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence - Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, red. B. Pączek, Wydawnictwo BP, Gdynia 2016, s. 175-186, https://www.academia.edu/30650971/Bezpiecze%C5%84stwo_energetyczne_w_regionie_Morza_Ba%C5%82tyckiego

Czasopisma branżowe:
• Ruszel M., Szurlej A., Sektor gazu ziemnego w państwach V4, [w:] "Przegląd Gazowniczy" nr 1(49)2016, s. 8-11.

2015:
Monografie (wieloautorskie):

• Gałczyński M., Ruszel M., Turowski P, Zajdler R., Zawisza A., Globalny rynek LNG, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, http://ksiegarnia.pwn.pl/Globalny-rynek-LNG,151946114,p.html
• Gędek S., Nowacki M., Polak S., Ruszel M., Zajdler R., Wspólny rynek gazu UE, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, http://ksiegarniaeuropejska.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788362751433&hthost=1&store_id=2

Rozdział w podręczniku:

• Ruszel M., Polityka energetyczna, [w:] Unia Europejska 2014+, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, Difin, Warszawa 2015, http://www.ksiegarnia.difin.pl/politologia-socjologia/25/unia-europejska-2014-/2379

Recenzja książki:
• Ruszel M., Book review:  Quest: energy security, and the thinking of the modern world, "Global Affairs", volume 1, issue 3, 2015, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23340460.2015.1037586


Artykuły:
Ruszel M., Potencjalne możliwości eksportu gazu ziemnego z basenu Morza Śródziemnego do Europy, "TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych" nr 10(2) 2015, PAN Oddział w Lublinie, UMCS, Lublin 2015, s. 125-136.
• Ruszel M., Ocena infrastruktury energetycznej w kontekście stworzenia hubu gazowego w Polsce [w:] Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE, red. S. Gędek, M. Ruszel, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 71-82, https://www.academia.edu/19625619/Ocena_infrastruktury_energetycznej_w_kontek%C5%9Bcie_stworzenia_hubu_gazowego_w_Polsce

• Ruszel M., Analiza wybranych nieformalnych sposobów wpływania na politykę energetyczną UE - na przykładzie Federacji Rosyjskiej, "Bezpieczeństwo Narodowe", nr 35/2015, BBN, Warszawa 2015, s. 111-129, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/35_KBN_RUSZEL.pdf

• Ruszel M., Types of Barriers to the Integration of the EU Gas Market, "European Integration Studies" No 9 (2015), s. 155-160, http://www.eis.ktu.lt/index.php/EIS/article/view/12803/7196

• Szurlej A., Ruszel M., Olkulski T., Czy gaz ziemny będzie paliwem konkurencyjnym?, "Rynek Energii" nr 5(120)/2015, s. 3-8, http://kaprint.pl/taxonomy/term/248

• Ruszel M., Wpływ rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na politykę energetyczną UE - ujęcie teoretyczne, "Przegląd Politologiczny", nr 2/2015, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, s. 49-58, https://www.researchgate.net/publication/280254169_Wpyw_rosyjsko-ukraiskich_kryzysw_gazowych_na_polityk_energetyczn_UE_-_ujcie_teoretyczne_Przegld_Politologiczny_nr_22015_Wydawnictwo_Naukowe_WNPiD_UAM_Pozna_2015_s._49-580
• Ruszel M., Infrastruktura energetyczna Polski filarem bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarki, [w:] Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, red. S. Domaradzki, M. Haczkowska, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2015, s. 91-114.
• Ruszel M., Wpływ Polski na kształtowanie polityki energetycznej Unii Europejskiej, [w:] Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, red. J. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2015, s. 381-399, http://www.academia.edu/13989412/Wp%C5%82yw_Polski_na_kszta%C5%82towanie_polityki_energetycznej_Unii_Europejskiej_w_Dziesi%C4%99%C4%87_lat_cz%C5%82onkostwa_Polski_w_Unii_Europejskiej._Pr%C3%B3ba_bilansu_i_nowe_otwarcie_red._J._Fiszer_ISP_PAN_Warszawa_2015_s._381-399
• Ruszel M., Bezpieczeństwo gazowe Polski na wspólnym rynku energii UE, [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym, red. P. Grata, M. Delong, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015, s. 295-304, http://www.academia.edu/13691370/Bezpiecze%C5%84stwo_gazowe_Polski_na_wsp%C3%B3lnym_rynku_energii_Unii_Europejskiej_w_Polityka_bezpiecze%C5%84stwa_w_wymiarze_globalnym_europejskim_i_krajowym_Uniwersytet_Rzeszowski_Rzesz%C3%B3w_2015_s._295-304

• Ruszel M., Perspektywy rozwoju wspólnego rynku gazu ziemnego UE, [w:] Integracja Europejska. Główne obszary badawcze red. K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Swarz, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 375-386.
• Ruszel M., Znaczenie gazociągów tranzytowych Ukrainy dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, red. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Poznań 2015, s. 583-592, http://www.academia.edu/13548799/Znaczenie_ukrai%C5%84skich_gazoci%C4%85g%C3%B3w_tranzytowych_w_kontek%C5%9Bcie_bezpiecze%C5%84stwa_energetycznego_Europy_2015_


Artykuły w czasopismach branżowych:
• Ruszel M., Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE, "Nowa Energia" nr 4(46)/2015, s. 26-29.


2014:
Monografia:
• Ruszel M., Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2014, http://www.gandalf.com.pl/b/bezpieczenstwo-energetyczne-polski/


Artykuły:
Ruszel M., Challenges and opportunities of the common EU energy market, in: Europe in the time of crisis, ed. S. Konopacki, Łódź University Press, Łódź-Kraków 2014, s. 159-168.
[Onlone:] https://www.academia.edu/10715286/Challenges_and_opportunities_of_the_common_EU_energy_market_in_St._Konopacki_red._Europe_in_the_time_of_crisis_%C5%81%C3%B3d%C5%BA_University_Press_%C5%81%C3%B3d%C5%BA-Krak%C3%B3w_2014_p._159-168
• Ruszel M., Security in the natural gas supplies to the countries of the Visegrad Group, International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, 3-9 September 2014, Bulgaria (ISSN: 2367-5659), Conference Proceedings, Volume 1, Albena 2014, s. 3-9. Indexed Web of Science, [Online:] https://www.academia.edu/8851870/Security_in_the_natural_gas_supplies_to_the_countries_of_the_Visegrad_Group
• Ruszel M., Assessment of the gas infrastructure in the context of establishing internal energy market, International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, 3-9 September 2014, Bulgaria (ISSN: 2367-5659), Conference Proceedings, Volume 1, Albena 2014, s. 21-27. Indexed Web of Science [Online:] https://www.academia.edu/8851354/Assessment_of_the_gas_infrastructure_in_the_context_of_establishing_internal_energy_marke

• Ruszel M., Znaczenie terminali LNG na wspólnym rynku energii UE, "Polityka i Społeczeństwo", nr 4(12)2014, Uniwersytet Rzeszowski, s. 49-59. [Online:] http://www.academia.edu/12765774/Znaczenie_terminali_LNG_na_wsp%C3%B3lnym_rynku_energii_UE_Polityka_i_Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_nr_4_12_2014_s._49-59
• Ruszel M., Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu ziemnego na Ukrainę - cel polityczny czy instrument negocjacyjny? [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość. Tom 1 - polityka - gospodarka - zasoby naturalne i logistyka, red. P. Kwiatkowski, Poznań 2014, s. 75-102. [Online:] https://www.academia.edu/7791018/Dywersyfikacja_kierunkow_dostaw_gazu_ziemnego_na_Ukraine_-_cel_polityczny_czy_instrument_negocjacyjny_w_Bezpieczenstwo_energetyczne._Rynki_surowcow_i_energii_-_terazniejszosc_i_przyszlosc._Tom_1_-_polityka_-_gospodarka_-_zasoby_naturalne_i_logistyka_red._P._Kwiatkowski_Poznan_2014_s._75-102  
• Ruszel M., Pozycja Niemiec na wspólnym rynku gazu Unii Europejskiej [w:] Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2014, s. 683-698.

2013:

•Ruszel M., Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, red. F. Tereszkiewicz, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013, s. 272-293.
•Ruszel M., Bezpieczeństwo sieci przesyłowych energii elektrycznej Polski, [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, red. M. Kopczewski, I. Grzelczak-Miłoś, M. Walachowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013, s. 561-570. [Online:] https://www.academia.edu/8438374/Bezpieczenstwo_sieci_przesylowych_energii_elektrycznej_Polski_w_Paradygmaty_badan_nad_bezpieczenstwem_red._M._Kopczewski_I._Grzelczak-Milos_M._Walachowska_Wydawnictwo_Wyzszej_Szkoly_Bezpieczenstwa_Poznan_2013_s._561-570
•Ruszel, M., Surowce energetyczne jako atrybuty państwa w stosunkach międzynarodowych, [w:] E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych,  tom II, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, s. 93-104. [Online:] http://www.academia.edu/7213129/Surowce_energetyczne_jako_atrybuty_panstwa_w_stosunkach_miedzynarodowych_w_Poziomy_analizy_stosunkow_miedzynarodowych_red._E._Halizak_M._Pietras_Wydawnictwo_Rambler_Warszawa_2013_tom_II_s._93-104
•Ruszel M., Infrastrukturalne możliwości dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski w perspektywie 2020, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Humanities and Social Science, vol. XVIII (3/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013. [Online:] https://www.academia.edu/7638422/Infrastrukturalne_mozliwosci_dywersyfikacji_dostaw_gazu_ziemnego_do_Polski_w_perspektywie_2020_roku_w_Humanities_and_Social_Sciences_HSS_vol._XVIII_20_4_2013_October-December_2013_s._145-158
•Ruszel M., Znaczenie regulacji prawnych i instytucjonalnych UE w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria prawnicza, Prawo nr 13 (wydanie specjalne) red. E. Dynia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 135-147. [Online:] https://www.academia.edu/7641052/Znaczenie_regulacji_prawnych_Unii_Europejskiej_w_ksztaltowaniu_bezpieczenstwa_energetycznego_Polski_w_Zeszyty_Naukowe_Uniwersytetu_Rzeszowskiego_-_Seria_Prawnicza_13_-_Zeszyt_78_2013_s._135-147
•Ruszel M., NATO’s Role in Ensuring Energy Security in Europe, [w:] R. Czulda, R. Łoś,  NATO Towards the Challenges of a Contemporary World, International Relations Research Institute - Department of Theory of Foreign and Security Policy, Warsaw-Lodz 2013, s. 247-254. [Online:] https://www.academia.edu/7213210/NATOs_Role_in_Ensuring_Energy_Security_in_Europe_in_R._Czulda_R._Los_NATO_Towards_the_Challenges_of_a_Contemporary_World_International_Relations_Research_Institute_-_Department_of_Theory_of_Foreign_and_Security_Policy_Warsaw-Lodz_2013_pp._247-254 

2012:

•Ruszel M., Polityka energetyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, [w:] Wybrane problemy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, red. I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 148-168.
•Ruszel M., Polityka energetyczna UE w okresie prezydencji polskiej, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Europejskiej. Bilans osiągnięć, red. S. Konopacki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 98-110.

2011:

•Ruszel M., Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski, [w:], Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne, nr 2(27)2011, Akademia Humanistyczna im. A. Gierysztora, Pułtusk 2011, s. 37-56.
•Ruszel M., Wyzwania infrastrukturalne dla wydobycia i produkcji gazu niekonwencjonalnego w Polsce [w:], Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, red. I. Albrycht, Instytut Kościuszki, Kraków 2011, s. 159-166. [Online], dostępne: ik.org.pl/cms/wp-content/uploads/2011/09/Instytut_Kosciuszki_GNK_raport_29.08.2011.pdf
•Ruszel M., Perspektywy eksportu gazu niekonwencjonalnego z Polski do krajów europejskich [w:], Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, red. I. Albrycht, Instytut Kościuszki, Kraków 2011, s. 167-172. [Online], dostępne: ik.org.pl/cms/wp-content/uploads/2011/09/Instytut_Kosciuszki_GNK_raport_29.08.2011.pdf
•Ruszel M., Polityczny impuls dla rozwoju gazu niekonwencjonalnego w Europie – rola polskiej prezydencjiw Radzie Unii Europejskiej (współautor z I. Albrycht) [w:], Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, red. I. Albrycht, Instytut Kościuszki, Kraków 2011, s. 107-114. [Online], dostępne: ik.org.pl/cms/wp-content/uploads/2011/09/Instytut_Kosciuszki_GNK_raport_29.08.2011.pdf
•Ruszel M., Polityka klimatyczna i rozwój OZE wobec współczesnych wyzwań UE, (współautor z K. Kalandyk), Raport Pułaskiego nr 2/2011, Fundacja im. K. Pułaskiego, Warszawa 2011 [Online], dostępne: www.pulaski.pl/images/publikacje/raport/Raport_Puaskiego_Nr_2_11.pdf oraz "Realia i co dalej...", sierpień 2011, [Online], dostępne: realia.com.pl/dzial_2/artykul_429.html
•Ruszel M., V4 in the EU, [w:] Energy security of the V4 countries. How do energy relations change in Europe, The Kosciuszko Institute, 2011, s. 73-78. [Online], dostępne: http://www.amo.cz/download.php?group=produkty1_soubory&id=380
•Ruszel M., Shale gas in the Visegrad Group countries, [w:] Energy security of the V4 countries. How do energy relations change in Europe, The Kosciuszko Institute, 2011, s. 85-88. [Online], dostępne: www.szazadveg-eco.hu/images/files/publikaciok/c7eczns33g-V4.pdf
•Ruszel M., Znaczenie syberyjskich zasobów gazu ziemnego dla Federacji Rosyjskiej [w:] Problemy społeczno-gospodarcze Syberii, red. M. Pietrasiak, M. Stańczyk, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 81-93. [Online: www.wsmip.uni.lodz.pl/jednostki/strona_zakladu_azji/Ksiazka-o-Syberii-INTERNET.pdf].
•Ruszel M., Polityka energetyczna priorytetem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011, Nowa Energia, nr 2(20)/2011 r., s. 11-13, [Online], dostępne: http://ik.org.pl//cms/wp-content/uploads/2011/05/Mariusz-Ruszel-Nowa-Energia.pdf
•Ruszel M., Gaz łupkowy podstawą bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej, Nowa Energia, nr 3(21)/2011, s. 82-84, [Online], dostępne: http://ik.org.pl//cms/wp-content/uploads/2011/06/art.-Ruszel-04.06.20111.pdf
•Ruszel M., Dlaczego Skarb Państwa powinien zachować kontrolę nad Grupą Lotos, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego nr 15/11, Fundacja im. K. Pułaskiego, Warszawa 2011: http://pulaski.pl/images/publikacje/kmp/2011/Komentarz_Miedzynarodowy_Pulaskiego_nr_15_11_PL.pdf
•Ruszel M., Budowa korytarza gazowego Północ-Południe, Karpacki Przegląd Gospodarczy, nr 1(10)/2011, s. 16-17, [Online], dostępne: http://www.procarpathia.pl/download/Z2Z4L3Byb2NhcnBhdGhpYS9wbC9kZWZhdWx0X211bHRpbGlzdGFfcGxpa293Lzk1/kpg_010.pdf
•Ruszel M., Dlaczego niektóre państwa europejskie nie chcą gazu łupkowego, Karpacki Przegląd Gospodarczy, nr 2(11)/2011, s. 40-41, [Online], dostępne: http://www.procarpathia.pl/download/Z2Z4L3Byb2NhcnBhdGhpYS9wbC9kZWZhdWx0X211bHRpbGlzdGFfcGxpa293Lzk1/kpg_011.pdf
Ruszel M., Dlaczego nie działa połączenie elektroenergetyczne Widełki-Chmielnicka?, gospodarkapodkarpacka.pl 2011, [Online], dostępne: www.gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/624/dlaczego-nie-dziala-polaczenie-elektroenergetyczne-widelki-chmielnicka
•Ruszel M., Ile gazu niekonwencjonalnego może potrzebować polska gospodarka w 2023 roku?, Mojeopinie.pl, wrzesień 2011, [Online], dostępne: www.mojeopinie.pl/ile_gazu_niekonwencjonalnego_moze_potrzebowac_polska_gospodarka_w_2023_roku,3,1316294645
•Ruszel M., Terminal LNG w Świnoujściu - import czy eksport gazu ziemnego, Mojeopinie.pl 2011, [Online], dostępne: www.mojeopinie.pl/terminal_lng_w_swinoujsciu_import_czy_eksport_gazu_ziemnego,3,1310326078

2010:

Priorytety w obszarze energii podczas polskiej prezydencji w UE [w:] Polska prezydencja w Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Nadolska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 557-575.
Perspektywy rozwoju polityki energetycznej UE [w:] "Studia i Analizy Europejskie" nr 6/2010, red. K. Marchlewska, Bydgoszcz 2010, s. 121-136.
Bezpieczeństwo energetyczne w świetle teorii stosunków międzynarodowych [w:] Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej, red. M. Krzysztofik i D. Gauza, Zielona Góra 2010, s. 266-281.
Energetyczne szachy w Azji Centralnej (współautor z J. Kamińską), "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", nr 26/2010, s. 77-95.
Energetyka jądrowa w Polsce (współautor z H. Nygą – Łukaszewską), Raport Pułaskiego nr 3 z października 2010 r., Fundacja im. K. Pułaskiego, Warszawa 2010.
Stan bezpieczeństwa energetycznego, "Rurociągi", nr 1/59/2010, s. 26.
Geopolityczne skutki eksploatacji gazu łupkowego w Polsce [w:] Fundacja Amicus, Biuletyn Opinie nr 24/2010.
Polsko - rosyjskie rozmowy energetyczne, "Stosunki międzynarodowe", grudzień 2010, [Online], dostępne: http://www.stosunki.pl/?q=category/autorzy/mariusz-ruszel
Dlaczego Niemcy blokują rozwój terminalu LNG, Mojeopinie.pl 2010, [Online], dostępne: http://www.mojeopinie.pl/dlaczego_niemcy_blokuja_rozwoj_terminalu_lng_w_polsce,3,1281004437
Strategia rozwoju OZE Województwa Podkarpackiego (współautor), Podkarpacka Agencja Energetyczna, Rzeszów 2010, ss. 252, [Online], dostępne: http://pae.org.pl/strategia/strategia.html
Oszczędzaj energię w domu czyli nie tylko odnawialne źródła energii, (współautor), Podkarpacka Agencja Energetyczna, Rzeszów 2010, ss. 36.

2009:

Polityka Polski wobec wyzwań energetyczno–klimatycznych [w:] Polska pięć lat w Unii Europejskiej, red. St. Konopacki, Ibidem, Łódź 2009, s. 277-295.
Energetyka jądrowa próbą odpowiedzi na wyzwania energetyczno – klimatyczne [w:] Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym, red. R. Pyka, Katowice 2009, s. 66-77.                      
Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem polskiej polityki zagranicznej wobec Litwy i Ukrainy, Przegląd Zachodni, nr 3 (332) 2009, Instytut Zachodni w Poznaniu, s. 138-143.
Polska perspektywa pakietu energetyczno–klimatycznego, Nowa Energia, nr 4/2009 r., s. 6-9, [Online], dostępne: http://ik.org.pl//cms/wp-content/uploads/2011/05/Polska-perspektywa-pakietu-energetyczno-klimatycznego-_-M.-Ruszel-nr-4_2009_NE.pdf
Energetyka jądrowa próbą odpowiedzi na wyzwania energetyczno–klimatyczne, Napędy i Sterowanie - miesięcznik naukowo–techniczny, nr 1/2009 (117), s. 64-67.
Gazociąg Północny – gra interesów ponad polskimi głowami, Kurier Dyplomatyczny, listopada-grudzień 2009.
Elektrownia jądrowa w Polsce - szansa czy zagrożenie?, Fundacja Amicus, Biuletyn Opinie nr 6/2009.
Dostawy LNG wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa energetycznego, Fundacja Amicus, Biuletyn Opinie nr 21/2009.
Kierunki rozwoju polityki energetycznej UE, Fundacja Amicus, Biuletyn Opinie nr 25/2009.

2008:

Geopolityczny wymiar współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze energetycznym, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego nr 8/08 z dnia 13/10/2008, Fundacja K. Pułaskiego, Warszawa 2008.
Polsko – litewski most energetyczny, Newsletter nr 78/2008, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2008.
15% udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski w 2020 r., Newsletter nr 75/2008, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2008.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję